Βελτίωση της Κοινωνικής Ένταξης των Νέων που δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κατάρτιση


Πατήστε εδώ για να δείτε την πρακτική (ανοίγει σε νέο παράθυρο)

 

Σας καλωσορίζουμε στον κοινωνικό διάλογο του Θεσμού BRAVO 2023!

Με τη συμμετοχή σας βοηθάτε στην ανάδειξη των πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν τη δημιουργία της ΕΛΛΑΔΑΣ του ΑΥΡΙΟ.

 

Με την ψήφο σας αναδεικνύετε τα καλύτερα προγράμματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

που αναπτύσσονται από ΦΟΡΕΙΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΥΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ  στους άξονες

 Διακυβέρνηση - Αγορά - Περιβάλλον - Κοινωνία- Συνεργασίες

 

Η ψήφος σας είναι σημαντική!

 

 

Εισάγετε την αξιολόγησή σας με μια κλίμακα από το 0 έως το 4 για το κάθε ένα από τα κριτήρια της φόρμας. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. 

 

Όροι συμμετοχής στην ψηφοφορία:

1. Μπορείτε να ψηφίσετε το κάθε πρόγραμμα μόνο ΜΙΑ φορά. 

2. Σε περίπτωση που δεν επιλέξετε βαθμολογία σε κάποια από τα κριτήρια, το σύστημα θα εισάγει αυτόματα στα μη επιλέξιμα κριτήρια τη μικρότερη βαθμολογία, δηλαδή το μηδέν (0).Προσωπικά Δεδομένα
Τα προσωπικά στοιχεία που εισάγετε στην αξιολογησή σας, θα χρησιμοποιηθούν για τους λόγους διασφάλισης της εγκυρότητας της ψήφου σας ή/και επικοινωνίας σχετικά με το Θεσμό BRAVO
Επιπλέον τα προσωπικά σας στοιχεία είναι προσβάσιμα μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, όταν κριθεί αναγκαίο και αφορά έλεγχο εγκυρότητας της διαδικασίας.
Τα προσωπικά στοιχεία όλων των συμμετοχών θα διαγραφούν μετά τη λήξη της ψηφοφορίας και την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων, ενώ θα διατηρηθούν μόνο οι ανώνυμες βαθμολογίες των κριτηρίων για λόγους αρχειοθέτησης.
Με την υποβολή της ψήφου σας, αποδέχεστε τους όρους συμμετοχής καθώς και την επεξεργασία των στοιχείων σας όπως περιγράφεται παραπάνω.
Διαβάστε εδώ την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ο βαθμός σας
 1 Κάλυψη ανάγκης
 2 Εμπλοκή συμμετόχων ή /και ενίσχυση του εθελοντισμού
 3 Διάρκεια & συνέχεια πρακτικής
 4 Επίδραση στο 'κοινό' στο οποίο απευθύνεται η πρακτική (impact)
 5 Πρωτοτυπία και Καινοτομία
 6 Τρόπος σχεδιασμού και υλοποίηση πρακτικής
 7 Δυνατότητα αναπαραγωγής της πρακτικής

ΨΗΦΙΣΕ