Περιγραφή του ΘεσμούΟ Θεσμός  Bravo αποτελεί έναν συστηματοποιημένο Κοινωνικό διάλογο με βάση τις πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσονται στην χώρα μας από Επιχειρήσεις, Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών. 

Πρωτοβουλίες και προγράμματα που συμβάλλουν στην προώθηση της βελτίωσης της Ποιότητας ζωής και στη δημιουργία προτύπων υπεύθυνης συμπεριφοράς σε συλλογικό και ατομικό  επίπεδο στη χώρα μας.

Με στόχο τη δημιουργία μιας ευρύτερης κουλτούρας για τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Υπευθυνότητας ο Θεσμός διαλόγου Bravo αναπτύσσει μια πλατφόρμα διαλόγου, ενημέρωσης και ανοιχτής διαβούλευσης με την συμμετοχή μιας μεγάλης ομάδας Κοινωνικών Εταίρων 

Οι Κοινωνικοί Εταίροι που συμμετέχουν στο Θεσμό Bravo είναι εκπρόσωποι Φορέων που δημιουργούν τις τάσεις στη χώρα μας και που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην αλλαγή του τρόπου σκέψης και του μοντέλου ανάπτυξης, όπως εκπρόσωποι Θεσμικών και Επιχειρηματικών Φορέων, της Ακαδημαϊκής και της Επιχειρηματικής Κοινότητας, Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών, καθώς και εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του ευρύτερου χώρου του πολιτισμού και της Ελληνικής διανόησης.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Θεσμό, ενημερώνονται, αναπτύσσουν διάλογο και αναδεικνύουν τις καλύτερες πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΟΤΑ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ- ΜΚΟ, και στηρίζουν τους πέντε Πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Governance, Market, Environment, Society, in Action). 

Ο θεσμός διαλόγου Bravo αναπτύσσεται για 6η συνεχή χρονιά στη χώρα μας και εντάσσεται στη Πρωτοβουλία για μια Βιώσιμη Ελλάδα 2020.